Warta WA Terkini

Manusia seyogyanya mempunyai Kajiwo

Kajiwo ajaran Nenek Moyang, yang mengajarkan empati. Kalau Anda menerapkan ilmu Kajiwo, niscaya Hidup Anda akan Bahagia... @StamdarTunggal
powered by Surfing Waves

Pilihan