Sabtu, 18 Maret 2017

Mbah Kakung Dirun Potong ing Salon Modern

Jakarta (Humor) - *Pelayan. :*  Ngersakke nopo mbah ?

*Mbah Dirun :*  Ajeng cukur mas,niki rambute pun dowo selak sumuk.

*Pelayan. :* Nggih gampil mbah, ning sakderenge rambute dikramasi riyin nggih ben resik

*Mbah Dirun :* Pun manut mawon kulo mas.
Mbah kakung Dirun seneng banget lagi pisan iki dikramasi karo dipijeti sirahe.Bareng wis rampung.

*Pelayan :*  Mbah niki rambute simbah pun putih kabeh disemir ireng riyin nggih ben ketok mundak enom melih.

*Mbah Dirun :* Nggih mas saene mawon kulo manut.

Bareng rampung di semir mbah kakung ketok gagah bali enom meneh.
*Pelayan :* Terus sakniki simbah ngersakke potong model pripun,ten mriki pun ahli cukur sedoyo segala model saget mbah.

*Mbah Dirun  :*  Kulo pengin gundul mawon  kajenge ten sirah entheng.
*Pelayan. :*
  !!!!!!!!!!!!!!!!!?!??!??!??!??!

Bagikan

Jangan lewatkan

Mbah Kakung Dirun Potong ing Salon Modern
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Suka dengan artikel di atas? Tambahkan email Anda untuk berlangganan.

Cari Artikel