-->

Uang Datang saat Hati Senang

Wanita Cantik di Mata Pria

Wanita Cantik di Mata Pria
Wanita-wanita Berparas Menawan Hati

Humor A to Z - Uang Datang saat Hati Senang

Tips Terlepas dari Asam Lambung, Stroke, dan Jantung

Jakarta ( HumorAtoZ ) - Asam Lambung, Stroke dan Jantung biasanya menyerang seseorang yang sedang stress. Murungnya seseorang, biasanya kare...

Mbah Kakung Dirun Potong ing Salon Modern

Jakarta (Humor) - *Pelayan. :*  Ngersakke nopo mbah ?

*Mbah Dirun :*  Ajeng cukur mas,niki rambute pun dowo selak sumuk.

*Pelayan. :* Nggih gampil mbah, ning sakderenge rambute dikramasi riyin nggih ben resik

*Mbah Dirun :* Pun manut mawon kulo mas.
Mbah kakung Dirun seneng banget lagi pisan iki dikramasi karo dipijeti sirahe.Bareng wis rampung.

*Pelayan :*  Mbah niki rambute simbah pun putih kabeh disemir ireng riyin nggih ben ketok mundak enom melih.

*Mbah Dirun :* Nggih mas saene mawon kulo manut.

Bareng rampung di semir mbah kakung ketok gagah bali enom meneh.
*Pelayan :* Terus sakniki simbah ngersakke potong model pripun,ten mriki pun ahli cukur sedoyo segala model saget mbah.

*Mbah Dirun  :*  Kulo pengin gundul mawon  kajenge ten sirah entheng.
*Pelayan. :*
  !!!!!!!!!!!!!!!!!?!??!??!??!??!
Labels: Humor Logika, Humor WA

Thanks for reading Mbah Kakung Dirun Potong ing Salon Modern. Please share...!

Orang yang Berpengetahuan Luas, pasti banyak Temannya

Orang yang Berpengetahuan Luas, pasti banyak Temannya
Jendela Pengetahuan
Back To Top